“Eglise en Bretagne”

Oil on canvas
Circa: 1925
24" x 29"

"SOLD"

 

Price: $0.00